Halstraat

Als je vanaf de Deventerbrug richting de Tol rijdt kijk dan naar rechts. Dan zie je als 2e straatje de Halstraat. Je moet heel goed opletten om dat kleine straatje te zien. De naam Halstraat laat je vast denken: “Daar staat dan wel een hal, hé? Helaas is het gebouw dat de naam aan de…

Lees meer

Gevaarlijk kruispunt Noorderlaan

Oud school gebouw

Wij hebben regelmatig overleg met de Gemeente over alles wat er speelt in onze wijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is een wandeling door de wijk om de situaties ter plekke te bekijken die verbetering behoeven. Een ervan is de kruising Noorderlaan-Oosterlaan. Deze kruising is onoverzichtelijk voor wandelaars, fietsers en auto’s. Daarbij lijkt het erop dat…

Lees meer

Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Apeldoorn

’s Avonds 27 januari hebben 45 inwoners deelgenomen aan een informatie bijeenkomst die in   samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is georganiseerd. Bij deze digitale bijeenkomst is een toelichting gegeven op zaken die spelen bij de gebiedsontwikkeling van onze wijk inclusief een korte introductie op de omgevings en mobiliteitsvisie van Apeldoorn. Samenvattend wil Apeldoorn Groei faciliteren…

Lees meer

Busremise krijgt nieuwe bestemming

De busremise aan de Wapenrustlaan krijgt een nieuwe bestemming. Plannen met woningbouw worden nu ontwikkeld door de Gemeente en op termijn voorgelegd aan de gemeenteraad Apeldoorn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer inspraak met omwonenden is gepland. Volgens de gemeente geeft het bestemmingsplan van die locatie ,,ruime mogelijkheden’’ voor gebruik. Het is natuurlijk een…

Lees meer

Een doorgangshuis

Veldzicht

In het Infomagazine van oktober van de wijkraad van Welgelegen stond onder het kopje ‘Een kijk in de wijk…’ een prijsvraag over oude foto’s van huizen in Apeldoorn, in het bijzonder in Welgelegen.Één van de afbeeldingen betrof die van een statig huis met het opschrift ‘Veldzicht’. De redactie leefde in de veronderstelling dat dit het…

Lees meer

Nieuwe picknick bank en schommel

Speeltuin

Zoals al eerder gedeeld via het magazine zijn enige tijd geleden voor de speelplaats bij de Frambozenlaan een nieuwe schommel en picknick bank besteld. Op dit moment is nog onbekend wanneer de gemeente Apeldoorn deze plaatst. De wijkraad houdt vinger aan de pols en wil natuurlijk zsm duidelijkheid geven aan de omwonenden.

Lees meer

En daarom een reanimatie cursus

Als wijkraad hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor een goed netwerk van AED’s in de wijk. Voor de gebruik van de AEDs hebben wij vrijwilligers nodig. Ieder jaar verzorgen wij cursussen voor de bewoners van Welgelegen. Dit willen we ook de komende jaren blijven doen. Met uw hulp en inzet is dat mogelijk.…

Lees meer

Politie nieuws

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Bij het schrijven van dit stuk moesten de feestdagen nog komen, dus ik hoop dat iedereen een veilige jaarwisseling heeft gehad. Nu de dagen langzaamaan weer langer worden, zien wij (de politie) de overlastmeldingen ook weer toenemen. Zo ook de jeugdoverlast. U bent als wijkbewoner mijn…

Lees meer

Giftreinen

Het risico is klein maar de impact als het misgaat is enorm ….In 2020 reden er 36 ketel- en containerwagens per week over het spoor aan de rand van onze wijk

Lees meer

Aanvraag subsidie voor een buurtfeest

Regels voor het aanvragen van subsidie voor een buurtfeest 2022 Organiseert u met uw straat of buurt ook een straatfeest, burenborrel, kerstborrel of barbecue? Dan kunt u hiervoor ook een bijdrage aanvragen bij de wijkraad. De wijkraad heeft hiervoor een (beperkt) budget beschikbaar en wil dit eventueel subsidiëren tot een bedrag van € 100,- .…

Lees meer

Dekkend netwerk AED’s

“Wijkraad Welgelegen verzorgt dekkend netwerk AED’s en trainingen in de wijk zodat mensen snel en adequaat geholpen worden als zij onwel worden” Het afgelopen jaar zijn diverse mensen in de buurt onwel geworden. Om te zorgen dat adequate hulp snel nabij is heeft de Wijkraad Welgelegen in overleg met wijkbewoners AED’s geplaatst in onze wijk.…

Lees meer