Penningmeester

Wij hebben energie en de wijkraad is een leuke club van mensen. Samen met wijkgenoten werken we op praktische en toegankelijke wijze aan onze speerpunten: leefbaarheid, sociale verbondenheid, duurzaamheid, vergroening en verkeersveiligheid. Voorop staat met veel plezier en samen met vrijwilligers en bestuursleden de wijk te ondersteunen bij vraagstukken en praktische hulp op het gebied van deze speerpunten.
Als penningmeester bewaak je een gezond financieel beleid en uitvoering zodat continuïteit
van activiteiten van de wijkraad geborgd blijven door:

-rekeningen te betalen en factureren
– subsidie aanvragen bij de gemeente
– negen AED’s in de wijk te beheren
– jaarlijks opstellen van het financieel jaarverslag en begroting
– acquisitie en contact met sponsors
– en natuurlijk meedoen bij uitwerken en organiseren van activiteiten voor de wijk. 

En dan tenslotte nog

– bovenstaande werkzaamheden zijn binnen vier uur per week uit te voeren
– alle betalingen lopen via de SNS bank waardoor de administratie digitaal gevoerd wordt.
– de huidige penningmeester is beschikbaar voor overdracht.
– je wordt ingeschreven als lid van het bestuur wijkraad Welgelegen bij de KvK
als bestuur hebben we gekozen geen vergoeding te vragen voor onze activiteiten.

We hopen dat je interesse hebt, neem gerust contact op via mail wijkraadwelgelegen@gmail.com,
of bel en app met Lex op 06-10343997 of Wiard op 06-51585917