Digitale Informatiebijeenkomst 27-1-2022

Hiermee nodigen we alle wijkbewoners uit voor een digitale Informatiebijeenkomst op donderdag 27 januari 2022 via Teams
Tijd: 19.30 – 20:15

De vorige keer ging de digitale bijeenkomst op 14 december jl. op het allerlaatste moment niet door vanwege een technische storing.

Vanwege de situatie mbt corona organiseren we een digitale bijeenkomst via Teams van 45 minuten. In samenwerking met de Gemeente Apeldoorn zal zo een toelichting worden gegeven op zaken die spelen bij de gebiedsontwikkeling van onze wijk inclusief een korte introductie op de omgevingsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Na een kort welkom en aftrap, zal de presentatie door de Gemeente worden verzorgd door Christine Witman, gebiedsregisseur openbare ruimte. Hierbij zal onder andere worden ingegaan op:

  • Winkelaanbod in de wijk na het vertrek van de Aldi Auroralaan, Lidl en Dirk aan het Kanaal
  • Planontwikkeling busremise Wapenrustlaan
  • Planontwikkeling driehoek Noorderlaan -Kanaal Noord-Deventerstraat

In het laatste kwartier is er de mogelijkheid om te discussiëren en te bespreken waar behoefte aan is voor een vervolgbijeenkomst waar dieper ingegaan kan worden op specifieke thema’s. 

We hopen op uw komst. Indien u nog niet bent aangemeld, kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de website of via een mail naar: wijkraadwelgelegen@gmail.com 

De link voor de digitale vergadering ontvangt u per mail van de gemeente Apeldoorn. 

Gratis reanimatiecursus voor wijkbewoners

Inmiddels zijn er door de Wijkraad zeven AED’s geplaatst verspreid over de wijk zodat er straks voor elke wijkbewoner een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. De wijkraad biedt nu belangstellenden die in de directe omgeving van een AED wonen een gratis reanimatiecursus aan. De cursus wordt gegeven in de Hertog van Gelreschool aan de Morellenlaan 47.
Data:
Woensdag 20 oktober van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

Zaterdag 30 oktober van 9.00-11.30 uur (12 deelnemers)

Zaterdag  30 oktober  van 12.30-15.00 uur (12 deelnemers )

Woensdag 10 november van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

U kunt zich voor één van deze data aanmelden door een mail te sturen naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl  of yehuisw57@gmail.com.
Voor meer informatie: 06-10343997.

Extra AED’s op twee nieuwe plekken in de wijk

Een van de speerpunten van de wijkraad is het veilig maken van de omgeving. Wij vinden het van belang dat er AED’s goed verspreid in de wijk beschikbaar zijn zodat er voor elke wijkbewoner straks een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. Daarom zijn er recent nog twee nieuwe AED’s in de wijk geplaatst. Op deze twee adressen is/wordt een AED bijgeplaatst:

Deventerstraat 108
Spoorbrughof 8


Uitnodiging Informatiebijeenkomst 14 december 2021

Hierbij nodigen we alle wijkbewoners uit voor een
Informatiebijeenkomst op dinsdag 14 december 2021.
Locatie: gebouw De Woonmensen, Deventerstraat 54, tijd: 19.30 – 21.30 uur.

Agenda
Welkom door Wiard Ruisdonk, voorzitter wijkraad Welgelegen.
Deze avond zijn enkele gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig om toelichting te geven op een aantal zaken die voor onze wijk gaan spelen met betrekking gebiedsontwikkeling op de langere termijn. Belangrijk dat de inwoners van Welgelegen zich hierop kunnen oriënteren wat dat gaat betekenen in samenspraak met de Gemeente.

-Winkelaanbod in de wijk na het vertrek van de Aldi Auroralaan, Lidl en Dirk aan het Kanaal
-Planontwikkeling busremise Wapenrustlaan
-Planontwikkeling driehoek Noorderlaan -Kanaal Noord-Deventerstraat

We hopen op uw komst. We houden de corona richtlijnen in acht. In verband met de voorbereidingen (zoals stoelen klaarzetten, koffie zetten) vinden we het prettig als u zich van tevoren aanmeldt via het contactformulier op de website of via een mail naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl
Maar ook zonder aanmelding bent u die avond van harte welkom!