Spelen en groen

  • Speelplaatsen aantrekkelijk maken voor kinderen en ouders
  • Meer groen in de wijk
  • Met de gemeente een wijkplan om verbeteringen in leefomgeving te bepalen