Verbonden wijk

  • De wijkraad ondersteunt diverse buurtactiviteiten
  • Buurtbbq’s, spelavonden, ouderen bezoek, jeu de boule etc
  • Is er behoefte aan een buurt en ontmoetingscentrum in onze wijk
  • Veiligheid en de wijkagent