Open Huis CVD trekt veel belangstellenden

30 januari 2023

Vorige week dinsdag was er een openhuis van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering aan de Wapenrust 11 in onze wijk Welgelegen.

Ruim 40 buurtbewoners waren te gast bij dit nieuwe bedrijf. Na hartelijke ontvangst door de directie van CVD, heeft de directeur Ben Kokkeler, kort verteld wat de bedoeling is van het CVD in Apeldoorn. Door de toenemende digitalisering ontstaan prachtige innovaties, maar het trekt helaas ook figuren, hackers en criminelen die erop uit zijn systemen plat te leggen en gevoelige data te stelen. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt een organisatie die met hoge prioriteit deze vraagstukken oplost. Het CVD bundelt de kennis van onderwijs, bedrijven en overheid. Op dit moment zijn al gemiddeld dagelijks ca 200 studenten en 50 medewerkers aan de slag op de 5e verdieping van het pand aan de Wapenrustlaan. Ben stelt ons gerust dat dit nauwelijks toename geeft van de parkeerproblematiek die al groot is in dit gedeelte van de wijk, want bijna alle mensen komen met het OV. Uiteraard wordt nog even de mogelijke komst van de brug over het kanaal in de meeting aangestipt. Maar daar is op dit moment geen nieuws over. De rondleiding door de kantoren en onderwijs zalen is interessant, helaas hebben we nog geen robots gezien, de worden ook ingezet in het bestrijden van de digitale misdaden. De wijkraad heet het CVD hartelijk welkom in onze wijk en we spreken af geregeld contact te hebben. Fijn dat zo’n groot bedrijf het initiatief neemt tot een open huis en ook fijn dat er zoveel omwonenden een kijkje kwamen nemen.

foto cvd openhuis welgelegen