Over de wijkraad

De Wijkraad Welgelegen is een onafhankelijke vereniging met als doelstelling de verbetering van de leefbaarheid in onze mooie wijk. Samen met de inwoners van Welgelegen zetten wij ons in voor een prettige, vitale en veilige wijk voor alle inwoners, jong en oud, nu en in de toekomst. In samenspraak met bewoners en gemeente geven we aandacht aan leefbaarheid door ontwikkelingen, kansen en knelpunten die iedereen aangaan bespreekbaar te maken op het gebied van wijkvernieuwing (bijvoorbeeld Noorderkwartier, Remiseterrein), veiligheid, duurzaamheid, vergroening en het versterken van de onderlinge band. Daarbij hebben wij aandacht voor de historische verhalen en erfgoed.

cropped-Welgelegen-1

Help de wijkraad door een vrijwillige bijdrage

Het feit dat wij niet gesubsidieerd worden door de gemeente betekent dat we onafhankelijk kunnen zijn in onze relatie met de gemeente. Dat neemt niet weg dat de gemeente een belangrijke partner is waarmee we graag en goed mee willen samenwerken.

Het lidmaatschap van onze vereniging is niet gratis, maar wel vrijwillig. Wij zijn van mening dat een kleine bijdrage de betrokkenheid van de leden vergroot en draagt bij aan een gezonde financiële basis om activiteiten te ontplooien. Vandaar deze jaarlijkse factuur waarbij wij uw bijdrage vragen voor het komende jaar. Bovendien verwerft u met deze betaling stemrecht op vergaderingen en ondersteunt u uiteraard het werk van het bestuur.
Mocht u ons werk willen ondersteunen, met uw bijdrage of anderszins, dan juichen wij dat van harte toe! Uw Wijkraad zal zich hoe dan ook voor u en uw wijk blijven inspannen!

Vrijwillige bijdrage

U kunt €6,- (eventueel verhoogd met een vrijwillige extra bijdrage) aan ons overmaken op IBAN rekeningnummer NL22 SNSB 0859 2402 15 ten name van “Wijkraad Welgelegen” onder vermelding van uw postcode en huisnummer, bijvoorbeeld “7321 GA-1”.

IBAN: NL22 SNSB 0859 2402 15

Contributie

Statuten en huishoudelijk reglement

De wijkraad Welgelegen is een onafhankelijke vereniging met leden. Die jaarlijks samenkomen tijdens de algemene ledenvergadering die meestal in april georganiseerd wordt.

De statuten en het huishoudelijk reglement kunt downloaden door op onderstaande links te klikken:

KVK: 40104389