Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2024

18 februari 2024

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vereniging (ALV) op woensdagavond 17 april 2024 van 19.30 tot 21.00 uur in de Hertog van Gelre school aan de Morellenlaan 47.

Wil je deelnemen aan de avond, dan kan je je aanmelden middels het volgende formulier:

  De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • toelichting en voorstel goedkeuring begroting 2024
  • toelichting en voorstel goedkeuring jaarstukken 2023
  • presentatie van initiatievenmakelaar van gemeente Apeldoorn over voorbeelden en mogelijkheden om initiatieven uit de wijk te ondersteunen
  • presentatie van IVN Apeldoorn naar de mogelijkheden om het groen en natuur in de wijk te versterken

  Link naar impressieverslag ALV 2023: https://wijkraadwelgelegen.nl/impressie-geslaagde-alv-12-april-2023/
  Link naar secretarieel jaarverslag: https://wijkraadwelgelegen.nl/secretarieel-jaarverslag-2023/

  Link naar financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024:https://wijkraadwelgelegen.nl/financieel-jaarverslag-2023-en-begroting-2024/

  400PngdpiLogo