Impressie geslaagde ALV 12 april 2023

16 april 2023

Op 12 april 2023 is de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Welgelegen gehouden in de Hertog van Gelre school. Het financieel jaarverslag en de begroting 2023 zijn goedgekeurd nadat enkele vragen en tips van betrokken leden zijn besproken. Daarna heeft Roelof de Graaf een toelichting gegeven op de ruimtelijke ontwikkelingen in en om onze wijk en verteld hoe rekening wordt gehouden met de visie op Apeldoorn in 2040. Natuurlijk werden veel vragen gesteld waar niet altijd een antwoord op mogelijk is. Het is wel duidelijk dat het klaarmaken van Apeldoorn voor de toekomst trajecten zijn van jaren. Als laatste grote onderwerp heeft Koen Schotman de digitale kaart van de wijk gelanceerd en toegelicht. Zijn enthousiaste verhaal werd goed ontvangen. Deze digitale kaart gaat toegevoegd worden aan de website waarmee bewoners zelf interessante zaken kunnen toevoegen. Belangrijkste tip bij de rondvraag was het opnemen van een kalender op de website. In overleg met de beheerder van de website gaan we dit oppakken. Als bijlage zijn enkele foto’s toegevoegd en de sheets die bij de ALV gebruikt zijn. Het was een prima goed bezochte en levendige ALV. Belangrijk voor onze wijk!

d9d47b3f-b138-465f-ad8b-63af0728ef30