Impressie geslaagde Algemene Leden Vergadering op 17 april 2024

30 april 2024

Op 17 april 2024 is de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Welgelegen gehouden in de Hertog van Gelre school. Het financieel jaarverslag en de begroting 2023 zijn goedgekeurd.

Daarna is Meri Ismirowa, initiatievenmakelaar gemeente Apeldoorn, in gesprek gegaan met de aanwezigen hoe initiatieven in de wijk ondersteund kunnen worden door de Gemeente om de sociale verbondenheid te versterken. De voorbeelden waren bijzonder aansprekend!

Als aanvulling daarop hebben Harco en Hermine het nieuwe wijk initiatief “Samen koken, samen eten” enthousiast toegelicht. Voor meer achtergrond: https://wijkraadwelgelegen.nl/vind-je-het-leuk-om-met-wijkgenoten-te-koken-en-te-dineren/ In het komende magazine wordt hier ook aandacht aan geschonken.

Als tweede spreker heeft Hayo Canter Cremers van IVN Apeldoorn mogelijkheden toegelicht om de wijk groener te maken en de natuur te versterken aan de hand van aansprekende voorbeelden.

Voor komend jaar gaan de statuten en het huishoudelijk reglement worden geactualiseerd. Vind je het leuk om hierover mee te denken? Meld je gerust aan door een mail te versturen aan wijkraadwelgelegen@gmail.com

Als afsluiting is er, naast de koffie en thee, oranje bitter geschonken en oranje koeken gegeten. Op 17 april is immers Apeldoorn in de tweede wereldoorlog bevrijd door de geallieerden. Dit gaf een passend tintje aan de afsluitende gesprekken tussen de wijkbewoners en bestuursleden na het officiële gedeelte van de ALV.

Als bijlage zijn enkele foto’s toegevoegd en de sheets die bij de ALV gebruikt zijn. Het was een prima goed bezochte en levendige ALV. Belangrijk voor onze wijk!

https://wijkraadwelgelegen.nl/wp-content/uploads/2024/04/20240309-ALV-Wijkraad-Welgelegen.pdf

IMG_5084