Uitnodiging ALV 12 april 2023

26 maart 2023

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2023

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vereniging (ALV) op woensdagavond

12 april 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in de Hertog van Gelre school aan de Morellenlaan 47.

De volgende onderwerpen komen aanbod:
• toelichting en voorstel goedkeuring begroting 2023
• toelichting en voorstel goedkeuring jaarstukken 2022
• introductie digitale kaart wijk Welgelegen
• toelichting ruimtelijke ontwikkelingen busremise en Veldhuis

Link naar verslag ALV 2022: https://wijkraadwelgelegen.nl/wp-content/uploads/2023/02/20220412-Verslag-ALV-2022.pdf
Link naar secretarieel jaarverslag: https://wijkraadwelgelegen.nl/secretarieel-jaarverslag-2022/

Link naar financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023: https://wijkraadwelgelegen.nl/financieel-jaarverslag-2022-en-begroting-2023/

400PngdpiLogo