AED

31 wijkgenoten opgeleid voor gebruik AED

30 oktober 2022

Afgelopen maand zijn de reanimatie trainingen afgerond. 19 mensen hebben een herhaal training gehad, 12 mensen hebben voor het eerst deze reanimatie training waarbij geoefend wordt met een AED gevolgd.

Binnen de wijk zijn diverse AED’s geplaatst. Vanuit de wijkraad worden elk jaar trainingen verzorgt zodat in de wijk voldoende mensen zijn die hulp kunnen bieden bij een hartstilstand.

IMG_5632