AED

AED geplaatst op de Fortunalaan 74

10 mei 2022

Maandag 9 mei 2022 is een negende AED in onze wijk geplaatst op de Fortunalaan 74. Dit is een centrale locatie waardoor bewoners binnen afzienbare afstand een AED tot hun beschikking hebben. Als wijkraad zijn we blij dat de familie op Fortunalaan 74 haar huis beschikbaar heeft gesteld om de wijk veiliger te maken. Beheer en onderhoud van de AED wordt door de wijkraad verzorgd.

IMG_0905