Geplande nieuwe laadlocaties

12 augustus 2022

Op de volgende locaties heeft de gemeente een nieuwe laadpaal gepland:

  • Fortunalaan 56 – pro-actieve locatie;
  • Mispellaan 1 – pro-actieve locatie;
  • Noorderlaan 96 – pro-actieve locatie;
  • Weidestraat 31 – pro-actieve locatie;
  • Quarles van Uffordlaan 275 – op aanvraag een of meerdere bewoners;
  • Deventerstraat 143 – op aanvraag een of meerdere bewoners.

Het voornemen is om de verkeersbesluiten hiervoor uiterlijk eind augustus gepubliceerd te hebben. Een deel is al gepubliceerd. Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken kunt u nagaan voor welke locaties reeds een verkeersbesluit is genomen. In het verkeersbesluit zijn de overwegingen opgenomen waarom het wenselijk is op de betreffende locatie een laadpaal te realiseren. Mocht u vragen hebben ten aanzien van een laadlocatie, raadpleegt u dan het betreffende verkeersbesluit.

Zoals gebruikelijk worden de locaties ook ter plaatse aangekondigd middels een geel bord.

image0