Gevaarlijk kruispunt Noorderlaan

05 april 2022

Wij hebben regelmatig overleg met de Gemeente over alles wat er speelt in onze wijk.

Een belangrijk onderdeel hiervan is een wandeling door de wijk om de situaties ter plekke te bekijken die verbetering behoeven.

Een ervan is de kruising Noorderlaan-Oosterlaan. Deze kruising is onoverzichtelijk voor wandelaars, fietsers en auto’s. Daarbij lijkt het erop dat sommige auto’s te hard rijden. Dit kruispunt wordt veel gebruikt door scholieren die vanuit de wijk naar de middelbare scholen in de andere stadsdelen gaan.

De gemeentelijke verkeerskundige, Christine Witman,  onderschrijft de problematiek en geeft aan dat verbetering een onderdeel is van een gebiedsontwikkelingsstudie van dit gedeelte van de Kanaalzone. Daarbij onderzoekt ze korte termijn oplossingen.

Voor de langere termijn betreft wordt bekeken hoe de verkeersafwikkeling, de aansluiting van de Oosterlaan op de Noorderlaan en de locatieontwikkeling van de Ambeltschool, verbeterd kan worden.

Een denkrichting is om, als de school gesloopt wordt, de hoofdrijbaan Noorderlaan naar het zuidwesten te schuiven en dan aan de oostzijde een tweerichtingenfietspad.

Of mogelijk een ventweg, waardoor de Oosterlaan niet meer rechtstreeks op de Noorderlaan wordt aangesloten.

Vanuit de wijkraad is aangegeven dat een 30 km zone hier zeker helpt. Langzamer verkeer is immers veiliger verkeer voor alle verkeersdeelnemers. Dit heeft wel gevolgen voor de busdiensten en zal dus meegewogen moeten worden in de besluiten die voorgelegd gaan worden aan de gemeenteraad.

Dit plan moet nu verder uitgewerkt worden, aangezien de ontwikkelaar van de schoollocatie verder wil.

Als we meer horen vanuit de gemeente of andere instanties dan berichten we daarover.

Oud school gebouw