AED

Herhaaltrainingen reanimatie goed bezocht!

20 oktober 2023

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens. Daarom investeert de Wijkraad in AED’s en reanimatie trainingen. 

De wijkraad heeft negen AED’s geplaatst in de wijk. Het komende kwartaal wordt nog een tiende AED geplaatst. Daarbij zijn er in de wijk enkele AED’s door andere mensen en organisaties geplaatst die vrij toegankelijk zijn. De wijkraad streeft er naar dat binnen een straal van 500 meter een AED beschikbaar moet zijn. 

Om de AED’s te kunnen bedienen zijn reanimatie en herhaal trainingen nodig. In oktober volgen 27 wijkgenoten een jaarlijkse herhaaltraining. Op deze wijze zijn er voldoende mensen die bij een noodgeval kunnen helpen. 

De foto is van een herhaaltraining in 2022. Ondanks het serieuze onderwerp was er toen een goede open sfeer tijdens de trainingen. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

IMG_5632