Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Apeldoorn

05 april 2022

’s Avonds 27 januari hebben 45 inwoners deelgenomen aan een informatie bijeenkomst die in   samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is georganiseerd. Bij deze digitale bijeenkomst is een toelichting gegeven op zaken die spelen bij de gebiedsontwikkeling van onze wijk inclusief een korte introductie op de omgevings en mobiliteitsvisie van Apeldoorn.

Samenvattend wil Apeldoorn

  • Groei faciliteren door duurzame verstedelijking
  • Binnenstad transformeren naar ‘Stadspark’ van Apeldoorn, groen
  • Spoorzone intensiveren voor wonen, werken en opleiden en kanaalzone verder ontwikkelen met nieuwe stedelijke transformatie
  • Nieuwe werkgelegenheid faciliteren en deel van huidige werkgebieden aan kanaal en spoor transformeren tot aantrekkelijke woon/werkgebieden en duurzame energieopwekking stimuleren
  • Sociale, inclusieve stad bouwen

De kanaalzone wordt verder ontwikkeld door

  • Een robuust lint met royaal groen aan weerszijden van het kanaal met fijnmazige verbindingen
  • Het Zwitsalterrein blijft een ontwikkelplek waar ruimte is voor experiment en ontdekking, voor commerciële en maatschappelijke publieksfuncties
  • Kanaal als recreatieve as met stedelijke woonvormen en aantrekkelijke buitenruimte
  • Mix van wonen, maken, werken, verblijven, sporten en culturele activiteiten.
  • Ontwikkeling van Kayersbeek en Grift tot robuuste beekzones voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en gezond bewegen

Het laatste kwartier van de bijeenkomst zijn vragen gesteld door de inwoners. Er is behoefte aan een extra bijeenkomst over de Kanaalzone en Veldhuis (nieuwbouw Nettenfabriek) waarin ook duidelijk wordt wanneer welke stappen gezet gaan worden met betrekking tot voorgenomen planning van de burgerinspraak en de bouw. Er zijn zorgen om het afnemende winkelaanbod, dichtslibbende wegen en toenemende parkeeroverlast omdat het centrum steeds meer autoluwe wordt. Kortom voldoende om over door te praten. Met veel dank aan Christine Witman, regisseur openbare ruimte van de Gemeente Apeldoorn, voor de wijze waarop zij de presentatie heeft verzorgd, is de digitale bijeenkomst afgesloten met de afspraak dat er een vervolg georganiseerd gaat worden.

Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie

Apeldoorn 2040