Plaatsing trafo huisjes

01 mei 2023

We schreven er al eens over in december: Liander is in samenwerking met de gemeente bezig met
de plaatsing van extra trafo huisjes.
Omdat we steeds meer elektriciteit gebruiken (en produceren) voor ons elektraverbruik, verwarming van
onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto ́s is het belangrijk dat er ruimte
is voor de elektrische infrastructuur. Het is een omvangrijk project (500 stuks binnen de hele
gemeente) dat door meerdere factoren wordt beïnvloed: de gemeente is verplicht om ruimte te bieden
aan de infrastructuur; Liander dient sommige knelpunten binnen 100 dagen te verhelpen; de locaties
dienen aan diverse eisen te voldoen en ook het weer kan een rol spelen bij de uitvoering. Dit alles
vergt veel overleg tussen gemeente en Liander. Vooral het bepalen van de locatie is een lastige zaak.
Het vraagt een zorgvuldige balans tussen veiligheid, zichtbaarheid en technische eisen. Voor Liander
spelen deze zaken een rol:

 • De monteur moet 24/7 vanaf de openbare weg, met een busje toegang hebben tot het station.
  Deze mag niet achter een hekwerk, slagboom of andere belemmering zitten.
 • Er moet voldoende ruimte rond het station zijn om veilig te kunnen werken.
 • Er moet gelegenheid zijn voor het parkeren van een bus, in de nabijheid van het station.
 • Het station moet, eventueel met te nemen maatregelen, beschikbaar zijn voor een vrachtwagen of
  kraan, ten behoeve van realisatie van het gebouw en toekomstige vervangingswerkzaamheden.
 • De locatie moet bereikbaar zijn voor de kabels zonder dat deze door een greppel moeten of onder
  gebouwen komen te liggen. Dat laatste maakt namelijk het herstel van een kabelstoring onmogelijk.
 • Voor het nieuw aan te leggen station en de kabels hier naartoe moet ook ondergronds ruimte zijn. Veel plekken liggen al vol met andere kabels en leidingen waardoor de mogelijkheden beperkt worden.
 • Het station moet binnen een bepaalde straal van het probleemgebied komen. Als de afstand tot de hoofdkabels te groot is, gaat er veel capaciteit verloren.
 • De gemeente probeert daarnaast een plek te vinden die niet ten koste gaat van waardevol groen en bovendien zo min mogelijk opvalt vanuit woningen. Helaas blijven er soms weinig geschikte plekken over en valt er niet veel te kiezen.


Zodra een locatie is bepaald aan de hand van de technische afwegingen en de werkzaamheden zijn gepland, zal Liander de bewoners informeren.

Het kan zijn dat je ongelukkig bent met plaatsing in jouw directe omgeving; echter de afweging wordt zorgvuldig gemaakt om te zorgen dat de energievoorziening in de wijk op korte en langere termijn geborgd is op een duurzame manier.


Luchtfoto 1