Bestuurslid Communicatie

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijk Welgelegen van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners.

De wijkraad is opzoek naar iemand die de communicatie vanuit de wijkraad organiseert en inhoudelijk met het communicatieteam regisseert. Het bestuurslid vindt het leuk om een korte communicatie strategie en plan op te stellen en dit afgestemd te krijgen met het bestuur en communicatie team. Het verder vormgeven met bewoners en het nieuw op te zetten energieke communicatieteam zit in je genen en vind je leuk om te doen. Het bestuurslid Communicatie zorgt dat de verschillende communicatie kanalen en producten op elkaar afgestemd blijven en de bewoners hun informatie op website kunnen vinden.

Het aantal uren per week zal maximaal 4 uur zijn.