Adviseur

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat op specifieke terreinen kennis en ervaring nodig is om de rol van gesprekspartner voor gemeente, organisaties en bewoners te kunnen invullen.

De wijkraad is dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te zetten op specifieke beleidsterreinen. Het contact leggen met belanghebbenden en adviseren wat verstandige stappen doe je graag. Het af en toe een achtergrond artikel schrijven voor het magazine en website en het toelichten van ontwikkelingen in kleine berichten op de website vind je leuk om te doen.

Denk hierbij aan de beleidsterreinen:
– energietransitie & duurzaamheid
– ruimtelijke ordening
– verkeersveiligheid
– sociale cohesie & verbondenheid

Het aantal uren per week zal beperkt zijn.

Interesse? Neem contact op!