Winter Warmte Wandeling helpt verduurzamen

07 februari 2023

Op 25 januari hebben we met DeA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) een wandeling door de wijk georganiseerd voor geïnteresseerde wijkbewoners. Dit initiatief is ontstaan vanuit onze werkgroep Verduurzaming. Onder begeleiding van de warmte fotograven van DeA hebben we 3 routes door de wijk gelopen en de woningen onder de loep genomen. De foto’s lieten duidelijk zien waar warmteverlies optrad en terplekke werden ideeën voor verbetering uitgewisseld.

Tijdens de wandeling en de koffie achteraf ontstonden leuke gesprekken over verduurzaming. Ook DeA was erg enthousiast over deze opzet. Hun fotograven konden zo direct informatie uitwisselen met bewoners; iets wat normaal niet mogelijk is. Gezien de positieve reacties willen we volgende winter weer een winter warmte wandeling organiseren. Ook denken we aan kennisoverdracht van ervaringsdeskundigen in de wijk.

Om toch mensen de mogelijkheid te bieden om het warmtebeeld van
hun woning te zien, is het mogelijk om individueel, met je buren en straat, via www.de-a.nl/nieuws/warmtewandeling-in-de-buurt een bericht te sturen naar de-A. Zij nemen dan contact met je op.

Mocht je denken aan verduurzaming van je woning, kijk dan eens op de site van deA: www.de-a.nl of op: www.energiekapeldoorn.nl.

FLIR0006