14 mei voorlichting over de plaatsing middenspanningskasten in de wijk

Afgelopen week zijn de gemeente en Liander naar buiten gegaan met het nieuws over de plaatsing van middenspanningsruimtes (MSR) in Welgelegen/Zevenhuizen. Dit is nodig om de teruglevering van electriciteit van zonnepanelen en op termijn de levering van elektriciteit, zeker te stellen. Er is een website waar mensen informatie kunnen vinden over de locatie’s waar de…

Lees meer

Verse lokale producten aan huis kopen!

‘In deze digitale tijd ben ik juist op zoek naar persoonlijke verbinding met mensen’ zegt Jeffrey Gerritse. Daarom is hij op 1 april jl. gestart met de verkoop van lokale producten aan huis.  Hij rijdt momenteel van woensdag t/m vrijdag door Apeldoorn en hoopt zo snel mogelijk meer dagen de wijken in te kunnen gaan.…

Lees meer

Impressie geslaagde Algemene Leden Vergadering op 17 april 2024

Op 17 april 2024 is de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Welgelegen gehouden in de Hertog van Gelre school. Het financieel jaarverslag en de begroting 2023 zijn goedgekeurd. Daarna is Meri Ismirowa, initiatievenmakelaar gemeente Apeldoorn, in gesprek gegaan met de aanwezigen hoe initiatieven in de wijk ondersteund kunnen worden door de Gemeente om de sociale…

Lees meer

Welke isolatie mogelijkheden helpen?

Op woensdagavond 20 maart organiseerde de Wijkraad Welgelegen in samenwerking met Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn een informatieavond over het isoleren van je woning. Deze avond is mede voorbereid door de werkgroep verduurzaming & vergroening als vervolg op de warmte wandelingen met een warmtecamera en het bezoek aan het energiepunt. Het doel van de avond was dan…

Lees meer

Kom je ook naar de informatieavond over isolatie op 20 maart?

Op woensdagavond 20 maart 2024 wordt samen met duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (de-A) een informatiebijeenkomst georganiseerd over isoleren van je woning. De inloop is vanaf 19:15 en de bijeenkomst start om 19:30. Koffie en thee is beschikbaar. De locatie is Hertog van Gelre op de Morellenlaan 47. Alle veel voorkomende vormen van isolatie komen aan bod.…

Lees meer

Minder tegels, meer groen, de tegeltaxi komt weer

In een hete zomer is een groene wijk is 2 a 3 graden koeler dan een wijk vol tegels. Bomen, struiken en bloemen helpen. Daarbij helpt het tegen wateroverlast. Daarom biedt de Gemeente aan om de oude tegels op te halen zodat bewoners zelf perkjes en groen kunnen aanleggen en geholpen worden bij de afvoer…

Lees meer

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2024

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vereniging (ALV) op woensdagavond 17 april 2024 van 19.30 tot 21.00 uur in de Hertog van Gelre school aan de Morellenlaan 47. Wil je deelnemen aan de avond, dan kan je je aanmelden middels het volgende formulier: De volgende onderwerpen komen aanbod: Link naar impressieverslag ALV 2023: https://wijkraadwelgelegen.nl/impressie-geslaagde-alv-12-april-2023/Link…

Lees meer

Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

Jaarverslag– Penningmeester Wijkraad Welgelegen Lasten en baten Wijkraad Welgelegen Lasten Begroting 2023 Rekening 2023 Begroting 2024 Personeelslasten € 1.200 350 0 Bestuurskosten € 500 1.138 1.000 Huisvestingskosten € 150 0 0 Activiteiten € 1.000 2.038 2.000 Betalingsverkeer € 300 311 300 Kosten Infomagazine € 9.500 10.029 10.000 Materiaal en middelen € 500 239 500 IT…

Lees meer

De wintereditie van het magazine is uit!

Komende twee weken wordt het nieuwe wijkmagazine gedistribueerd naar 3000 huishoudens in Welgelegen. Dit is alleen mogelijk dankzij veel vrijwilligers die alle deuren langsgaan. Veel dank daarvoor! In deze wintereditie is het weer gelukt om een mooie mix aan te bieden van nieuws, achtergrond artikelen, ondernemers uit de wijk die zich voorstellen en mogelijkheden om…

Lees meer