Uitnodiging ALV april 2023

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2023 Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vereniging (ALV) op dinsdagavond 12 april 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in de Hertog van Gelre school aan de Morellenlaan 47. De volgende onderwerpen komen aanbod:• toelichting en voorstel goedkeuring begroting 2023• toelichting en voorstel goedkeuring jaarstukken 2022• introductie digitale kaart wijk Welgelegen• toelichting ruimtelijke ontwikkelingen busremise…

Lees meer

Nieuwe minibieb aan de Oosterlaan

Sinds kort is er een nieuwe minibieb in de wijk. De locatie is aan de Oosterlaan 51a. Het betreft een kleine mooie mini bieb onder een bloeiende magnolia. Wil je een mooi goed onderhouden boek ruilen voor een ander boek dan is hier een nieuwe mogelijkheid omdat in de wijk te doen. Ben je nieuwsgierig…

Lees meer

Verslag ALV april 2022

Aanwezig: Bestuur: Wiard, Marcel, Yvonne, Inte, Lex, Harco, Koen Bewoners: M. Katgerman, J. Verhoeff, F. Bruining, C. van Reekum Gemeente: Marcel Keurhorst Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, waarna een korte voorstelronde volgt. Blik op onze aandachtspunten In het afgelopen jaar heeft de wijkraad zich gericht op continuïteit, de financiën en de…

Lees meer

Cleantech Regio

Een overzicht van de huidige en afgeronden initiatieven van de CleantechRegio rond Welgelegen Zo wordt er een opzet gemaakt naar “Cirkelstad Apeldoorn” om een platform op te zetten voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector. Zie link -> Duurzame initiatieven – Cleantech Regio Ook is er een testlocatie ontwikkeld voor ondernemers die hun innovaties in rioolzuivering, biogas…

Lees meer

Uitnodiging digitale ALV april 2022

Graag nodigen wij u uit. Onze Algemene Leden Vereniging (ALV) wordt online gehouden via Teams op dinsdag 12 april 2022 van 19:30 tot 20:15 uur.De volgende onderwerpen komen aanbod:– toelichting en voorstel goedkeuring begroting 2022– toelichting en voorstel goedkeuring jaarstukken 2021– introductie en vernieuwde website wijkraadwelgelegen.nl– aanpak versterken communicatie Het secretarieel en financieel jaarverslag staan in het…

Lees meer

Verslag ALV april 2021

Voor het eerst is een ledenvergadering via de online mogelijkheden gehouden waar we zo aan gewend zijn geraakt het afgelopen jaar. Dit vroeg om een andere voorbereiding en betekende ook een ander contact met elkaar tijdens de ledenvergadering. De online ALV duurde dan ook 45 minuten. We hopen de volgende keer elkaar weer live te…

Lees meer

Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022

Lasten en baten Wijkraad Welgelegen Lasten Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021 Begroting 2022 Personeelslasten €0,- €0,- €0,- €0,- €1500,- Bestuursvergoeding €8800,- €7.025,- €3.750,- €2.588,- €0,- Huisvestingskosten €250,- €109,- €250,- €0,- €300,- Activiteiten €5.000,- €220,- €3.000,- €511,- €3.000,- Betalingsverkeer €250,- €180,- €250,- €193,- €200,- Kosten Infomagazine €13.500,- €11.341,- €12.000,- €10.130,- €11.000,- Materiaal en…

Lees meer

Halstraat

Als je vanaf de Deventerbrug richting de Tol rijdt kijk dan naar rechts. Dan zie je als 2e straatje de Halstraat. Je moet heel goed opletten om dat kleine straatje te zien. De naam Halstraat laat je vast denken: “Daar staat dan wel een hal, hé? Helaas is het gebouw dat de naam aan de…

Lees meer

Gevaarlijk kruispunt Noorderlaan

Oud school gebouw

Wij hebben regelmatig overleg met de Gemeente over alles wat er speelt in onze wijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is een wandeling door de wijk om de situaties ter plekke te bekijken die verbetering behoeven. Een ervan is de kruising Noorderlaan-Oosterlaan. Deze kruising is onoverzichtelijk voor wandelaars, fietsers en auto’s. Daarbij lijkt het erop dat…

Lees meer

Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Apeldoorn

’s Avonds 27 januari hebben 45 inwoners deelgenomen aan een informatie bijeenkomst die in   samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is georganiseerd. Bij deze digitale bijeenkomst is een toelichting gegeven op zaken die spelen bij de gebiedsontwikkeling van onze wijk inclusief een korte introductie op de omgevings en mobiliteitsvisie van Apeldoorn. Samenvattend wil Apeldoorn Groei faciliteren…

Lees meer